Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Postage Stamp


EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!Postage Stamp EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!
EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to the theme of environment protection: Ecology in Europe - Think Green!

Date of Issue: 05. 05. 2016
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Postage stamp artwork: Doxia Sergidou
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ofset
Amount printed: 200000
Text motifs: EUROPA (logotyp)
Pictorial motifs: Ruka premaľúvajúca krajinu na zeleno, domy, cyklista, veterné vrtule; logo EUROPA.
Original artwork(s)(1):

Postage Stamp EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green! (Original artwork(s))

Thematic description and context

Dobrý život v rámci možností našej planéty je hlavným cieľom európskeho environmentálneho akčného programu, ktorý formuluje hlavné smery, akými sa rozvoj našej spoločnosti bude uberať v oblasti životného prostredia. Nízkouhlíková spoločnosť, zelené obehové hospodárstvo, sociálna rovnosť a odolné ekosystémy sú hlavným základom našej udržateľnosti. Európa je globálnym lídrom v oblasti politík životného prostredia. Ambiciózne ciele týchto politík sa nám podarí dosiahnuť najmä zmenou myslenia a uvedomením si, že zelené myslenie je východisko, ktoré nám otvára dvere do budúcnosti, k možnostiam zelených inovácií, novým investíciám, efektivite využívania zdrojov, zdraviu a blahobytu. Medzinárodný projekt vydania poštovej známky európskymi poštovými správami v emisnom rade EUROPA jednoznačne demonštruje ambíciu Európy na prechod na zelenú ekonomiku a zelený rast. Úspešné zavedenie princípov zelených iniciatív by malo byť základným faktorom našej konkurencieschopnosti, nášho udržateľného života. Medzi kľúčové problémy životného prostredia patrí aj klimatická zmena, ktorá prináša nepriaznivé environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy, vyžadujúce si aktívne riešenia a spoluprácu v oblasti redukcie emisií a adaptácie na meniace sa podnebie. Ochrana prírodného kapitálu, biodiverzity a ekosystémových služieb sa stáva neoddeliteľnou súčasťou slovníka každého z nás. Našu spotrebu a výrobu treba limitovať a zamerať na účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie, ako aj na zníženie emisií skleníkových plynov a obmedzenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Je potrebné uspokojiť naše základné ľudské potreby v oblasti tovarov a služieb, avšak súčasne aj zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť, aby mali budúce generácie k dispozícii dostatok zdrojov. Udržateľná spotreba sa týka nášho životného štýlu, nákupných návykov a spôsobu, akým využívame výrobky a služby. V neposlednom rade ide aj o naše sídla, v ktorých musíme podporovať vznik zelenej infraštruktúry a využívanie obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa stali zelenými a inteligentnými.

Ing. Martin Lakanda


Related articles (3):

An unexpectedly rich cycling year in Slovak philatelyAn unexpectedly rich cycling year in Slovak philately
Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!
Issue plan of Slovak postage stamps for 2016Issue plan of Slovak postage stamps for 2016Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!
EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.