Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

60th International Danube tour (Tour International Danubien)

60th International Danube tour (Tour International Danubien)

Commemorative Postmark


60th International Danube tour (Tour International Danubien)Commemorative Postmark 60th International Danube tour (Tour International Danubien)
60th International Danube tour (Tour International Danubien)
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Commemorative postmark used on the ocassion of the 60th International Danube tour - Tour International Danubien (TID).

Day of use: 08. 07. 2015
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: modrá
Text motifs: 60. TOUR INTERNATIONALE DANUBIEN / Peter Gašparik 2005 - 2015
Pictorial motifs: Logo TID - symbolický vodák s pádlom na vlnách.

Thematic description and context

Za otca TID-u je označovaný Ing. Ivan Sutóris, ktorý sa v rokoch 1955-1956 obklopil zapálenými turistami-vodákmi a predložil im plán na zorganizovanie prvého vodáckeho putovného tábora po rieke Dunaj.

Na samom začiatku, v roku 1956, prví účastníci TID-u absolvovali etapu Bratislava – Budapešť (222 km) za 7 dní, pričom sa 2 dni v Budapešti venovali kultúrno-poznávacej činnosti (KPČ), bez ktorej je turistika ochudobnená. Aj v roku 1957 sa štartovalo v Bratislave, ale plavba sa končila v Belehrade (699 km) a trvala 15 dní, pričom dva dni boli venované odpočinku v Budapešti, jeden v Novom Sade a dva v Belehrade. Podobne prebiehal aj splav v roku 1958. V roku 1959, v roku Svetového festivalu mládeže, sa štartovalo vo Viedni a končilo sa v Belehrade (764 km). Plavba trvala 25 dní.

V rokoch 1960-1961 sa štart posunul do Engelhartzellu v Rakúsku a cieľ Belehrad ostal nezmenený (1 031 km). V rokoch 1962 - 1963 bol štart rovnaký ako predchádzajúce roky v Engelhartzelle, ale plavba sa končila v Kladove v Juhoslávii (1 267 km). V roku 1964 sa išla trasa Linec – Prahovo (1 274 km) za 41 dní. V rokoch 1965, 1966 a 1967 sa vodáci plavili na trase z Regensburgu v Nemecku do Ruse v Bulharsku (1 883 km) a plavba trvala 52 dní. Roku 1968 sa na trasovníku objavil prvý raz štart v Ingolstadte (SRN), kde vďaka TID-u vyrástla nová lodenica. Plavba sa končila v Ruse (1 961 km) a trvala 56 dní.

Od roku 1969 až do roku 1999 sa ustálila trasa z nemeckého Ingolstadtu do bulharského prístavu Silistra v dĺžke 2 082 kilometrov a v trvaní asi 64 dní.


Použitý zdroj: História Medzinárodnej dunajskej plavby – TID.

Zoltán Lombardini, Štefan Bárány
Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

60th International Danube tour (Tour International Danubien)

60th International Danube tour (Tour International Danubien)
60th International Danube tour (Tour International Danubien)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.