Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Biennial of Illustrations Bratislava 2015

Biennial of Illustrations Bratislava 2015

Postage Stamp


Biennial of Illustrations Bratislava 2015Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2015
Biennial of Illustrations Bratislava 2015
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the exhibition of children's book illustrations Biennial of Illustrations Bratislava 2015.

Date of Issue: 02. 09. 2015
Face value: 0,45 €
Postage stamp dimensions: 40 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 27
Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay
Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ofset
Amount printed: 540000
Text motifs: Bienále ilustrácií Bratislava 2015
Pictorial motifs: Ilustrácia D. Kállaya z knihy Alica v krajine zázrakov.
Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2015 (Adjusted printing sheet)

Original artwork(s)(1):

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2015 (Original artwork(s))

Thematic description and context

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež sa zakladatelia zaoberali už začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá výstava s názvom Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník a predchodcu Bienále ilustrácií Bratislava. Stala sa prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou, ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom.

Už o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzi jeho zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu 48 ročnej existencie BIB a jeho 24 ročníkov sa tu prezentovalo 7 225 ilustrátorov zo 109 krajín s 57 434 originálmi ilustrácií a vyše 9 000 kníh.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte.

Mgr. Viera Anoškinová


Related materials (2):

Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2017Postage Stamp
Biennial of Illustrations Bratislava 2017
Postage Stamp Biennial of Illustrations Bratislava 2013Postage Stamp
Biennial of Illustrations Bratislava 2013

Related articles (2):

Biennial of Illustrations Bratislava 2015 - Variants of couponsBiennial of Illustrations Bratislava 2015 - Variants of coupons
Issue plan of Slovak postage stamps for 2015Issue plan of Slovak postage stamps for 2015Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

Biennial of Illustrations Bratislava 2015

Biennial of Illustrations Bratislava 2015
Biennial of Illustrations Bratislava 2015
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.