Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan   Evaluation of Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan.


V dňoch 6. - 9. septembra 2009 sa uskutočnila v Poznani, pri príležitosti konania Majstrovstiev Európy v basketbale mužov, Medzinárodná filatelistická výstava športových a olympijských exponátov BASKETFIL 2009. Vďaka aktivite národného komisára Petra Osuského sa výstavy zúčastnilo päť slovenských exponátov (štyri v triede námetovej filatelie a jeden v triede mládeže). Najvyššie ocenenie získal Vojtech Jankovič za exponát "My Life as a Bicycle" (Môj život ako život bicykla), ktorý získal veľkú zlatú medailu a Grand Prix výstavy.

BASKETFIL 2009
 

Peter Osuský zastával na výstave BASKETFIL 2009 okrem funkcie národného komisára aj pozíciu člena medzinárodnej výstavnej poroty (už ako čerstvo vymenovaný námetový porotca FEPA). Do zodpovednosti národného komisára patrí príprava na výstavu (komunikácia s organizátormi, oslovenie vystavovateľov, výber vhodných exponátov, doručenie prihlášok organizátorom, výber a uhradenie výstavných poplatkov), starostlivosť o exponáty (preprava na výstavu, asistencia pri montáži a demontáži, preprava z výstavy) a v neposlednom rade doručenie trofejí úspešným vystavovateľom. Za zodpovednú prácu a hlavne za doručenie objemného pohára Grand Prix patrí Petrovi Osuskému vrelá vďaka.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Vojtech Jankovič Môj život ako život bicykla / My Life as a Bicycle Námetová trieda / Thematic Class Veľká zlatá / Large Gold 94
Igor Banás Jazdecký a dostihový šport / Equestrian Sports and Horse Racing Námetová trieda / Thematic Class Pozlátená / Vermeil 76
Ivan Trančík Zimné olympiády / Winter Olympics Námetová trieda / Thematic Class Pozlátená / Vermeil 75
František Sopko Grécky zázrak - Hry z Olympie / Greek Miracle - the Games of Olympia Námetová trieda / Thematic Class Veľká strieborná / Large Silver 70
Petra Bárdová Zimné športy / Winter Sports Trieda mládeže / Youth Class Postriebrená / Silver Bronze 60

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 02. 11. 2009 21:23 Post a comment

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan

Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan
Slovak exhibits at international philatelic exhibition BASKETFIL 2009 in Poznan
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.