Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms   Overview of various issues of postage stamps and "stamps" issued directly by Arab Sheikhdoms or with or even without their permission and distinguishing their philatelic value.


Známky arabských šejkátov


Pravdepodobne každý zberateľ sa už stretol s farebnými známkami s atraktívnymi motívmi s názvom krajiny ABU DHABI, AJMAN, AJMAN STATE, AJMAN AND ITS DEPENDENCES, MANAMA Dependency of Ajman, DUBAI, FUJEIRA, RAS-AL-KHAIMA, SHARJAH, SHARJAH & Dependences, KHOR FAKKAN alebo UMM-AL-QIWAIN. Menej znalí zberatelia si ich bez váhania kúpia a zaradia do zbierky, znalejší nad nimi váhajú, a tí ktorí presne vedia o čo ide, sa im radšej veľkým oblúkom vyhýbajú. Prečo? V čom je háčik? Aby sme zodpovedali na tieto otázky, musíme poznať aspoň stručne históriu územia na pobreží Perzského zálivu (pozri napr. [1]) a vedieť čo sú ako sa odlišujú riadne (legálne) vydania známok, nežiaduce vydania známok a ilegálne vydania známok [2].


___ . ___


Riadne (legálne) vydania sú poštové ceniny vydávané príslušnou poštovou správou alebo vydávané s jej súhlasom na základe emisného plánu v koordinácii so Svetovou poštovou úniou (UPU); sú dostupné na poštových úradoch vydávajúcej krajiny, ich poštové použitie je skutočné a náklad emisie je primeraný potrebám poštovej prevádzky príslušnej krajiny.

Nežiaduce vydania sú poštové ceniny vydávané so súhlasom príslušnej poštovej správy; ich skutočné poštové použitie je však minimálne alebo vôbec žiadne. Emisná činnosť väčšinou prebieha spôsobom, keď poštová správa poverí vydávaním poštových známok súkromnú agentúru; jej emisná činnosť však vysoko prevyšuje požiadavky daného štátu. Hlavným cieľom týchto vydaní je zaistiť čo najvyšší zisk pre vydavateľa, často bez priamej účasti príslušnej poštovej správy. Svetová filatelistická federácia (FIP) sa rozhodla identifikovať nežiaduce vydania a nepovoliť ich vystavovanie vo filatelistických exponátoch na súťažných výstavách.

Ilegálne vydania sú napodobeniny skutočných poštových cenín. Vydávajú sa:

» pre existujúci štát bez súhlasu príslušnej poštovej správy,

» pre štát, ktorý nemá žiadnu poštu,

» pre útvar, ktorý nie je samostatným štátom, a teda nemôže vydávať vlastné poštové známky,

» pre neexistujúci čiže fiktívny štát alebo územie.

Medzi pojmami nežiaduce vydania a ilegálne vydania je zásadný rozdiel. Známky nežiaducich vydaní sú v podstate riadne poštové známky, vydávajú a predávajú sa za špecifických okolností - ľahšie ch dostanete u obchodníkov ako priamo na pošte príslušného štátu, ak vôbec. A aj preto na ne FIP uvalila "vystavovateľské embargo".

Na druhej strane "známky" ilegálnych vydaní sú omnoho nebezpečnejšie, pretože nejde o skutočné poštové známky, ale len o ich napodobeniny. Nedajú sa kúpiť na poštách príslušnej krajiny, len u obchodníkov - sú určené len na zisk z predaja. Aj preto je dôležité vedieť ich odlišovať, lebo v prípade kúpy ilegálnych vydaní ide o filatelisticky bezcenné farebné papieriky, ktoré boli vyrobené len a len na zneužitie dôverčivých zberateľov. A z pohľadu zaraďovania do filatelistických exponátov a vystavovania na súťažných výstavách nemôže byť o ich zaradení ani reči, pretože ilegálne vydania v svojej podstate nemajú žiadny súvis s poštovou prevádzkou, preto nie sú filatelistickým materiálom.


___ . ___


Známky arabských šejkátov, tzv. Trucial States (Zmluvné štáty): Abu Dhabi (slovensky Abú Zabí), Ajman (slovensky Adžmán), Dubai (slovensky Dubaj), Sharjah & Dependences (slovensky Šardžá a menšie enklávy), Fujeira (slovensky Fudžajra), Ras Al Khaima (slovensky Rás al-Chajmá) a Umm al-Quwain (slovensky Umm al-Kuvajn) dávajú krásny príklad ako je dôležité poznať históriu, konkrétne štátoprávne usporiadanie štátnych útvarov južného pobrežia Perzského zálivu a dátumy, kedy sa toto usporiadanie menilo. Od toho totižto závisí klasifikácia známok nesúcich ich meno - dátum vydania známkovej emisie rozhoduje o tom, či ide o známky riadneho vydania, nežiaduceho vydania alebo dokonca ilegálneho vydania.

Jednotlivé arabské šejkáty začali vydávať svoje poštové známky zhruba od roku 1963, niektoré ešte neskôr. Známky vydávali vo vlastnej réžii a ich edičná politika bola veľmi striedma. Od 20. mája 1967 však viacerí šejkovia podpísali dohody s filatelistickými agentúrami (niektorí s dvoma rôznymi agentúrami súčasne) a svetové trhy zaplavili obrovské množstvá známok so všetkými módnymi námetmi toho obdobia - olympiáda a šport, kozmos, flóra a fauna a tiež umenie - najmä reprodukcie európskeho maliarstva. Mnohé z nich boli akty, čo vyvoláva pochybnosti, či sa vôbec niekedy objavili v príslušnej krajine, lebo zobrazovanie aktov je v arabských krajinách zakázané. Tento stav trval do 2. decembra 1971. V tento deň sa arabské šejkáty spojili a vytvorili nový štátny útvar Spojené arabské emiráty, pričom pôvodné arabské šejkáty prestali samostatne existovať - Spojené arabské emiráty sa formálne stali jediný legitímny vydavateľ poštových známok. Známky arabských šejkátov (len riadne a nežiaduce, nie ilegálne) platili v novom štátnom útvare Spojenské arabské emiráty - v podstate ako predbežné poštové známky - až do konca roku 1972, lebo prvé známky Spojených arabských emirátov vyšli až začiatkom roku 1973.

Na základe uvedeného historického exkurzu rozlišujeme 4 obdobia:

A. Riadne vydania poštových známok arabských šejkátov od cca 1963 do 20. mája 1967

Pretože arabské šejkáty vydávali v tomto období poštové známky vo vlastnej réžii a ich edičná politika bola veľmi striedma, všetky vydania poštových známok arabských šejkátov vydané do 20. mája 1967 považujeme za riadne poštové známky. Preto ich možno bez akýchkoľvek obmedzení zaradiť do zbierok a súťažných exponátov (Obr. 1).

Poštové známky Abu Dhabi (Abú Zabí)

Obr. 1a - Prvé (riadne) známky Abu Dhabi vydané v roku 1964.Poštové známky Abu Dhabi (Abú Zabí)

Obr. 1b - (Riadne) známky Manamy (ankláva šejkátu Adžmán) s pretlačou Dirham použité v roku 1966 na doporučenej leteckej zásielke do Nemecka (NDR).B. Nežiaduce vydania poštových známok arabských šejkátov vydané od 20. mája 1967 do 2. decembra 1971

Pretože od 20. mája 1967 viacerí šejkovia podpísali dohody s filatelistickými agentúrami, všetky vydania poštových známok arabských šejkátov vydané v tomto období označila Svetová filatelistická organizácia FIP za nežiaduce vydania a nemali by sa objavovať v súťažných výstavných exponátoch. Ich zaradenie do zbierky ako platných poštových známok je vecou každého zberateľa (Obr. 2).

Nežiaduca poštová známka Adžmánu (Ajman) - Letné olympijské hry Mexiko 1968

Obr. 2 - (Nežiaduca) známka Adžmánu vydaná roku 1968 (známka je vytlačená už s pečiatkou).C. Ilegálne vydania "poštových známok" arabských šejkátov od 2. decembra 1971 od 31. decembra 1972

Toto obodbie "vydavateľského bezvládie" šikovne využili pôvodne poverení súkromní vydavatelia (no pravdepodobne nielen oni) a na základe formálne nezrušených zmlúv s pôvodnými zástupcami už neexitujúcich arabských šejkátov naďalej vydávali známky pre jednotlivé šejkáty, tentokrát už bez akejkoľvek kontroly. Takto vydané známky sú však už zo svojej podstaty - z dôvodu neexistujúcich štátnych útvarov - klasifikované ako ilegálne vydania, preto sú vo filatelistických exponátoch absolútne neprípustné. Do zbierky ich samozrejme možno zaradiť, ale ich filatelistická hodnota je prakticky nulová. (Obr. 4). Táto filatelistická smršť sa skončila koncom roku 1972, od roku 1973 platia na celom území len známky Spojených arabských emirátov.

Ilegálna poštová známka Fudžairy (Fujeira) - Letné olympijské hry Mníchov 1972

Obr. 4 - (Ilegálna) známka Fudžairy vydaná roku 1972 (známka je vytlačená už s pečiatkou).D. Riadne vydania poštových známok Spojených arabských emirátov od 1. januára 1973

Všetky vydania známok, už nie arabských šejkátov, ale Spojených arabských emirátov, vydané od tohto dátumu považujeme za riadne poštové známky. Emisná politika je umiernená, vydávajú sa najmä známky súvisiace s vydavateľskou krajinou. Všetky známkové vydania sú vhodné na zaradenie do filatelistických exponátov i do zbierok (Obr. 3).

Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)
Poštová známka Spojených arabských emirátov (UAE)

Obr. 3 - Prvé (riadne) známky Spojených arabských emirátov vydané v roku 1973 - mapa územia a vlajka, štátny znak, pohľady na každý zo šejkátov a portrét panovníka.Z uvedeného vyplýva, že len dôkladné poznanie emisie, dátumu jej vydania a krajiny pôvodu vedie k správnej identifikácii známok a odpovedá na otázky, akú filatelistickú hodnotu známka má a či ju možno zaradiť do filatelistického exponátu.


Možnosti zbierania a využitia vo filatelistických exponátoch


Pretože niektoré motívy známok arabských šejkátov sú skutočné výnimočné, môžeme si položiť otázku, či predsa len nemožno nežiaduce alebo dokonca ilegálne známky za nejakých okolností použiť vo filatelistickom exponáte? A ak áno, za akých podmienok? Otázka je plne legitímna, lebo mnohí zberatelia riešia dilemu ako filatelisticky dokumentovať historické fakty alebo osobnosti, keď sú zobrazené len na známkach nežiaducich alebo dokonca ilegálnych vydaní. Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že známky ilegálnych vydaní nemožno(!) v žiadnom prípade využiť v súťažnom filatelistickom exponáte! V prípade známok nežiaducich vydaní existuje istá možnosť, ktorá je síce veľmi obmedzená, ale predsa sa dá využiť.

Známky nežiaducich vydaní mali teoreticky svoju poštovú platnosť, preto ak sú poštovo znehodnotené, dokladujú poštové použitie, t.j. splnenie svojho primárneho poštového poslania. Preto v takomto prípade nie je dôvod nezaradiť ich do filatelistického exponátu. Ale pozor! Na tento fígeľ prišli aj vydavatelia (presnejšie producenti) týchto známok a úplne bežne začali tieto známky predávať pečiatkované alebo dokonca rovno tlačiť s pečiatkami (Obr. 2 a Obr. 4). Treba si preto dať veľký pozor, aby poštová pečiatka bola skutočná, čo sa dá väčšinou odhaliť zrakom, no jednoznačne to môžeme overiť, len ak máme k dispozícii známky na kompletnej poštovej zásielke, čiže celistvosti. Inými slovami, jediným možným a úplne prípustným použitím známok nežiaducich vydaní vo filatelistických exponátoch je ich zaradenie na kompletných celistvostiach, ktoré majú všetky náležitosti poštovej prevádzky.

Ako príklad uvádzame doporučenú zásielku šejkátu Adžmán (angl. Ajman) zaslanú tamojším hlavným poštovým úradom filatelistickému vydavateľovi Minkus v USA, ktorá dokladuje, že poštový úrad v Adžmáne mal tieto známky k dispozícii a používal ich na vyplatenie poštových zásielok. Ide o celistvosť filatelistického charakteru, nesie však všetky náležitosti správne poštovou prevádzkou prepravenej zásielky vrátane dátumu použitia 10. 1. 1969, čo je obdobie existencie šejkátu Adžmán pred vznikom Spojených arabských emirátov. Pre úplnosť uvedieme, že známky vyšli presne 10. 1. 1969, takže ide o prvý deň použitia týchto známok a teda je to obálka prvého dňa vydania (FDC) (Obr. 5).

Nežiaduce známky Adžmánu (Ajman) - Cyklistickí šampióni

Obr. 5 - (Nežiaduce) známky Adžmánu na celistvosti - riadne poštou prepravená doporučená zásielka, zaslaná z tamojšieho hlavného poštového úradu do USA v prvý deň vydania známok 10. 1. 1969.A na dôkaz, že nežiaduce známky v použitej forme na riadne poštou prepravenej celistvosti sa skutočne môžu použiť aj v kvalitných filatelistických exponátoch, pripájam dve ukážky listov z môjho exponátu "My Life as a Bicycle". Exponát sa mnohokrát zúčastnil medzinárodných výstav najvyššieho rangu a zatiaľ nikto nič proti použitiu tejto celistvosti nenamietal. Prvá ukážka je z verzie exponátu na Medzinárodnej výstave ANTVERPIA 2010 s použitím kompletnej celistvosti. Druhá ukážka je z verzie exponátu na Svetovej filatelistickej výstave PHILANIPPON 2011, na ktorej som kvôli úspore miesta, použil len pohľad na známku, ktorú tematicky využívam (Tim Simpson) a zmenšenú čiernobielu kópiu celistvosti ako dôkaz, že je riadne prepravená poštou.

Exponát My Life as a Bicycle


Exponát My Life as a Bicycle

Obr. 6 - (Nežiaduce) známky Adžmánu na celistvosti v súťažnom výstavnom exponáte - použitie kompletnej celistvosti (hore) a použitie pohľadu na konkrétnu známku (výrez vo výstavnom liste, tzv. okno) a čiernobiela kópia celej celistvosti (dole).
Návrat na zberateľskú scénu - obchodnícke omilostenie


S trochou nevôle (a s hodne hnevom) musím konštatovať, že sa žiaľ po istom období nežiaduce a dokonca aj ilegálne známky arabských šejkátov dočkali opätovnému zberateľskému záujmu. Hlavným dôvodom sú pravdepodobne obchodné záujmy, ktoré priviedli aj ilegálne známky arabských šejkátov do známych svetových katalógov (napríklad nemecký MICHEL) - vydavatelia katalógov majú primárne obchodné záujmy, tak sa rozhodli zabudnúť (presnejšie ignorovať) ich pôvod a katalogizovať a hodnotiť ich ako normálne poštové známky. A z renomovaných katalógov, aj napriek tomu, že ide len o komerčné cenníkové zoznamy, je už len veľmi krátka cesta do albumov zberateľov. A tak nové, málo znalé generácie zberateľov, nežiaduce a ilegálne známky arabských šejkátov hľadajú a platia za nie nie práve najnižšie sumy. Dokonca sa začali objavovať nezúbkované vydania a rôzne "skúšobné odtlačky", farebné skúšky a chyby perforácie. (Obr. 7 a Obr. 8)

Nežiaduce známky Adžmánu (Ajman) - Športoví šampióni

Obr. 7 - (Nežiaduce) známky Adžmánu v hárčekovej úprave - nerozrezané hárčeky s okrajovými orezovými značkami.Nežiaduce známky Adžmánu (Ajman) - Športoví šampióni

Obr. 8 - (Nežiaduce) známky Adžmánu v malom tlačovom liste - mnohonásobná posunutá a šikmá perforácia.
Nežiadúce a ilegálne vydania v populárnych námetoch i ako slovaciká


Podobná zberateľská neznalosť prináša nielen nežiaduce ale aj ilegálne vydania do zberateľmi obľúbených námetových oblastí, kde sa stávajú úplne bežnou súčasťou zbierok - presne ako si to vydavateľské agentúry predstavovali a na čom založili svoj výnosný biznis. Rovnako tomu je aj medzi slovacikami - zahraničnými známkami a ďalšími poštovými materiálmi iných krajín sveta, ktoré majú súvis so Slovenskom a Slovákmi (pozri odbornú sekciu Slovaciká.

Prečo ich potom spomínam? Pretože sa držím zásady, že lepšie o nich písať (a snažiť sa dať veci na správnu mieru) ako ich ignorovať (a nechať zberateľov napospas ich nevedomosti). Preto sú zaradené v našich prehľadoch s označením ** (pozri napríklad Slovaciká - Ázia - Adžmán (Ajman)).

Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla

Obr. 9 - (Ilegálna) známka Adžmánu (AJMAN STATE AND ITS DEPENDENCES) vydaná v roku 1972 vo viacerých variantoch a veľkostiach v malých tlačových listoch s vytlačenými pečiatkami. Zberatelia ju zaraďujú medzi slovaciká, lebo sú na nej zobrazení hokejisti Václav Nedomanský a najmä Vladimír Dzurilla.
Referencie a použité zdroje


[1] Mackay, J.: Známky a čaro filatelie, Fortuna Libri, Bratislava 2007.

[2] Schiller, D.: Ilegální a nežádoucí vydání, Temaforum 39/2003 – 43/2004, Zpravodaj České námětové společnosti SČF._________________________________ . _________________________________


Viac informácií o tematickej filatelii a zaraďovaní filatelistických materiálov do súťažného filatelistického exponátu nájdete v odbornej sekcii Tematická filatelia.

______________________________________


Napíšte nám

Ak máte nejasnosti alebo potrebujete poradiť, neváhajte nás osloviť. Tiež uvítame vaše pripomienky, námety a vecné príspevky - prispejte k zvýšeniu transparentnosti obchodu so známkami a pomôžte eliminovať tých obchodníkov a špekulantov, ktorí sa snažia priživiť na dôverčivosti a často aj neznalosti zberateľov. A hlavne, nenechajte sa oklamať a neutrácajte peniaze za filatelisticky bezcenné papieriky!


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 11. 2023 16:03
Updated: 29. 12. 2023 08:03 Post a comment

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms
What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.