Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2   Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Budeme bilancovať aj plánovať - Zdeněk BaligaZ rokovania rady ZSF


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF - RedakciaTeritoriálna filatelia


» » Pandorina skrinka? Dávno prázdna! (Vyjadrenie k ohlasu Ivana Tvrdého v minulom čísle k článkom o "Revolučných" pretlačiach) - Michal ZIkaPoštová história


» » Němé razítko Krnov a padělaná "smíšenka 1850 + 1858" - Jan PelikánSlovenská známka


» » Okolnosti vzniku "komerčných známok" - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Ad, Čo v katalógu nenájdeme?: SLOVENSKÁ FILATELIA, č. 1, 2023 - Martin Vančo, POFISaPM, Slovenská pošta, a. s.

» » Silní hasiči - Zdeněk Baliga

» » Dosková vada alebo typ? Typ! - Miroslav BachratýFiškálna filatelia


» » Autonómne Slovensko 1938 - a čo kolky??? - Michal ZikaOstatné odborné články


» » Výrazné osobnosti slovenskej aerofilatelie od Viktora Weinerta po Andreja Tekeľa - pokračovanie - Radomil KvětonFilokartia


» » Trendy v produkcii pohľadníc na slovenskom vidieku - Alex Urminský

» » Krása tatranských litografií - Zdeněk BaligaVýstavy


» » Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023 - Vojtech Jankovič

» » Obzretie za výstavou BRATISLAVAFILA 2023 - Pavol LazarAnkety a súťaže


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Vyhodnotenie súťaže - Michal ZikaEmisné plány


» » Slovenské poštové známky 2023 - II. štvrťrokInzercia

Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom ZSF bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, prosíme, obráťte sa na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu a máte uhradený členský poplatok za aktuálny rok.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.
Related articles (2):

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/3
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/1Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 31. 05. 2023 23:59 Post a comment

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.