Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4   Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Milí priatelia, filatelisti! - Pavol LazarInformácie z vedenia


» » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie - Rada ZSFZväzový život


» » Inaugurácia známky Petra Vlhová - Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021 - Jozef Oško

» » Storočnica klubu filatelistov v Žiline - Marián Fundárek & Ivan Gaža + Poznámka - Vojtech Jankovič

» » Čože je to za fotografia?Výstavy a vystavovanie


» » Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022 - Vojtech JankovičOdborné filatelistické spoločnosti


» » Sekcia známkových zemí Ruska (SZZR) pri SČF - Simon HoreckýTeritoriálna filatelia


» » Hľadanie tajomnej krásky neznámej (MiNr. 682 III A) - Alois Vávra

Abstrakt: Interesantné zistenia o jednej zdanlivo obyčajnej poštovej známke, ktoré môžu priniesť aj zmeny v renomovaných katalógoch poštových známok. Zistenia vychádzajú z poznania rozdielov tlačových techník a formulované tvrdenia sú podložené podrobným štúdiom obrazu známky a porovnávaní veľkého množstva porovnávacieho materiálu.

» » Ondrejské kríže a Slovensko - Pavol Lazar

Abstrakt: Popis tzv. Ondrejských krížov na rakúskych známkach 1. a 2. emisie a ukážky ich poštového použitia na území Slovenska. Skvostom sú dve celistvosti so vzácnym použitím hnedej známky 10 kr s Ondrejským krížom (Trnava 1859 a Komárno 1860).Poštová história


» » Vývoj transatlantickej pošty v 19. storočí - Jaroslav Tomandl

Abstrakt: Krátky úvod do počiatkov vývoja transatlantickej pošty v 19. storočí s autentickými ukážkami listových zásielok prepravených práve tými parníkmi, ktoré v tom čase hrali významnú úlohu pri preprave transatlantickej pošty. Ukážky sú doplnené podrobným popisom poštových a transportných pečiatok a kašetov, ktoré boli použité na listových zásielkach počas námornej poštovej prepravy.

» » Ďalšie nálezy chybného výseku R-nálepky - Miroslav Gerec

Abstrakt: Doplnenie ďalších nálezov chybného výseku na moderných slovenských rekomandačných nálepkách a postreh na upresnenie uvedených predchádzajúcich informácií.Slovenská známka


» » Tajomný nápis na stene jaskyne Domica - Rudolf Šulej

Abstrakt: Informácia o nečakanom objave na známke Krásy našej vlasti: Jaskyňa Domica a jeho súvis s vynikajúcim slovenským grafikom a autorom poštových známok Albínom Brunovský, 25. výročie úmrtia ktorého si v tomto období pripomíname. Z tohto dôvodu je príspevok doplnený prehľadom slovenských poštových materiálov, ktoré Albína Brunovského a jeho tvorbu pripomínajú.

» » Posun prieseku známky č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov - Miroslav Gerec

Abstrakt: Doplnok k príspevku Zaujímavosti emisie č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov (SF 2021/3) s obrazovou ukážkou posunutého a nakloneného prieseku, ktorý slúži na ľahšie oddeľovanie samolepiacich známok.Odborná literatúrua


» » Jaromír Petřík: Mauritius – Post Paid - Jiří Černý

Abstrakt: Krátka recenzia novej knižnej publikácie venovanej popisu špecifík a zaujímavým celistvostiam emisie Mauritius - Post Paid, ktorá nasledovala ihneď po slávnej emisii Mauritious - Post Office.

» » František Beneš, st.: Příručka pro sběratele pohlednic - Vojtech Jankovič

Abstrakt: Priblíženie zberateľsky užitočnej publikácie venovanej základom zbierania pohľadníc so zameraním a podrobným vysvetlením na najdôležitejších atribútov pohľadníc, ktoré si pri zbieraní treba všímať, doplnenej porovnávacím súborom platným najmä pre pohľadnice z českých a slovenských území.Pohľadnice


» » Pohľadnica z obce s najdlhším názvom na svete - Miroslav Bachratý

Abstrakt: Informácia o obci s najdlhším názvom na svete a ukážka oboch strán poštovo prepravenej farebnej pohľadnice tejto obce: obrazová strana s vyobrazením mosta a názvom obce aj s anglickým prekladom, adresná strana s okrúhlym kašetom s plným názvom obce.Špeciálna rubrika


» » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022 - POFISSpoločenská kronika


» » Odišiel prof. MVDr. Imrich Maraček , DrSc. - Ján MarenčíkInzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.
Related articles (2):

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 22. 12. 2021 19:22 Post a comment

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.