Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)   New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT.Spravodajca OLYMPSPORT 2022/2 (190)


Informačný spravodajca Českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT


Spravodajca českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORTObsah čísla:


Monotematické číslo venované spomienkam na Jaroslava Petráska od priateľov a významných zberateľov z celého sveta.


» ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU


  » Moje vzpomínka na „velkého“ Jardu

  » Dear Jardo, dear philatelic Friend … great Olympic collector “globetrotter”… / Milý Jardo, milý filatelistický příteli… velký olympijský sběratelský “světoběžníku”…

  » Opustil nás Ing. Jaroslav Petrásek
Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Českej asociácii pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT, jej aktivitách a možnosti ako sa stať jej členom nájdete na stránke OLYMPSPORT.
Related articles (2):

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/3 (191)New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/3 (191)
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/1 (189)New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/1 (189)Author: Jan Petrás (redaktor)
Source: www.olymp-sport.cz
Published: 05. 11. 2022 22:04 Post a comment

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)

New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)
New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2022/2 (190)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.