Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS

R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS

R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS

R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS   Presentation of a popularizing book publication TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH (TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS), authored by Rastislav Ovšonka.


TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH


Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkach


Názov: TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH

Autor textov: Rastislav Ovšonka

Dizajn: Ivana Bohušová

Vydavateľ: I&B, Tatranská Lomnica

Tlačiareň: POLYGRAF PRINT, spol. s. r. o. Prešov

Rok vydania: 2009

Rozsah: 86 strán

Formát: 215×300 mm

Väzba: pevná

Tlač: plnofarebná, ofsetová

ISBN 978-80-969017-8-4

Predajná cena: okolo 7,00 €


_________ . _________


Stručná charakteristika knihy a jej obsahu


Namiesto uvedenia knihy si dovolím použiť citáciu zo Slova na úvod od Ruženky Gilániovej: "Nielen obrazy známych a neznámych maliarov celé stáročia prinášajú svedectvo o kráse Vysokých Tatier. Veľké umenie na malej ploche. Tak sa často poštovým známkam hovorí, pretože sú cenným nositeľom posolstva všetkým, ktorí ich používajú. Či už poštovú známku získajú, aby ozdobila album, alebo ju nalepia na zásielku a pošlú do rôznych kútov sveta. Zbieranie poštových známok je odborne nazývané filatelia. Toto slovo pochádza z gréckeho phileo - mám rád a atelia - oslobodený od poplatkov, v zmysle nahradenia poplatku za zaslanie listu. Týmito slovami pomenoval novú formu zberateľstva M. Herpin v druhej polovici 19. storočia, kedy začala filatelia písať svoju oficiálnu históriu. Postupne sa táto najrozšírenejšia zberateľská oblasť a vášeň zároveň rozšírila po celom svete a ani Slovensko nie je výnimkou."

Krásne graficky spracovaná obrazová knižná publikácia Rastislava Ovšonku: Tatranské motívy na poštových známkach začína stručnou históriou poštových známok so zameraním na slovenské územie (Z histórie poštovej známky) a popisom vydaných známok podľa krajín vydania (Československá republika (1918-1939), Slovenský štát (1939-1945), Československá republika (1945-1992), Slovenská republika. Záverečná časť Ako vzniká poštová známka približuje čitateľovi proces vzniku poštovej známky ilustrovaný návrhom, prípravou a tlačou slovenskej poštovej známky Kamzík vrchovský tatranský z roku 1996.


Z histórie poštovej známky


V historickej časti knihy autor približuje stručnú históriu poštovníctva vrátane úspešnej poštovej reformy, ktorej autorom bol Rowland Hill a s tým súvisiaceho vydania prvých poštových známok BLACK PENNY v roku 1840 v Anglicku. Po úspechu známok a nového spôsobu vyplácania poštových zásielok, bolo Anglicko nasledované ďalšími krajinami, medzi nimi aj Rakúskou monarchiou (neskôr Rakúsko-uhorskou monarchiou), ktorej súčasťou bolo aj Slovensko. Známky boli vydané 1. júna 1850 a boli platné aj na vtedajšom území, čim ide o prvé poštové známky, ktoré sa na súčasnom slovenskom území objavili. Ďalšie vydania sledovali politický vývoja na území Slovenska: objavili sa známky Uhorska (od 1. mája 1871), Československa (od 18. decembra 1918), Slovenského štátu (od 1. apríla 1939) a samostatnej Slovenskej republiky (od 1. januára 1993).

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkach


Zberatelia zbierajú poštové známky rôznymi spôsobmi a s rôznym zameraním, v posledných desaťročiach je populárne zbieranie podľa námetov, ktoré sú na známkach vyobrazené alebo príležitostí, ku ktorým sú známky vydávané. A práve týmto zberateľom, no nielen im, je venovaná táto knižná publikácia, ktorí poskytuje prehľad nádherných poštových známok súvisiacich s našimi jedinými veľhorami - Vysokými Tatrami.


Československá republika (1918-1939)


V tejto časti autor približuje všetky poštové známky vydané Československou republikou v rokoch 1918 - 1939, na ktorých sa objavujú tatranské motívy. Celkovo zobrazuje a podrobne popisuje 7 poštových známok, ktoré zobrazujú 5 rôznych pohľadov na Vysoké Tatry a ich vrcholy a prírodné krásy: 2 známky s rovnakým obrazom z emisie Praha - Tatry z roku 1927, jednu známku z emisie Mestá vydanej pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky v roku 1928, jednu známku z emisie Mestá z roku 1929, jednu známku, ktorá vyšla v príležitostnom hárčeku k Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1937 a dvojicu prvých československých športových známok s kupónom s rovnakým obrazom k X. Všesokolskému zletu a Zimným zletovým hrám vo Vysokých Tatrách z roku 1938.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkachSlovenský štát (1939-1945)


V tejto časti autor približuje všetky poštové známky vydané počas existencie Slovenského štát v rokoch 1939 - 1945, na ktorých sa objavujú tatranské motívy. Celkovo zobrazuje a podrobne popisuje 16 poštových známok, ktoré zobrazujú 7 rôznych pohľadov na Vysoké Tatry a ich vrcholy a prírodné krásy: dve trojice známok s rovnakým obrazom z emisie leteckých známok z roku 1939, päť známok z emisie Tatranské (malý formát) z roku 1940 a päť známok z emisie Tatranské (veľký formát) z roku 1944.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkachČeskoslovenská republika (1945-1992)


V tejto časti autor približuje všetky poštové známky vydané počas existencie Československej republiky v rokoch 1945 - 1992, na ktorých sa objavujú tatranské motívy. Celkovo zobrazuje a podrobne popisuje 44 poštových známok, ktoré zobrazujú 43 rôznych pohľadov na Vysoké Tatry a ich vrcholy a prírodné krásy: dvojicu známok s rovnakým obrazom z emisie Tatranský pohár 1950 z roku 1950, jednu známku z emisie 5. výročie Československa z roku 1950, jednu známku z emisie Rekreácia ROH z roku 1951, jednu známku z emisie I. Celoštátna spartakiáda z roku 1955, jednu známku z emisie Československé kúpele z roku 1956, jednu známku z emisie Lokomotívy z roku 1956, päť známok z emisie Tatranský národný park z roku 1957, jednu známku z emisie Medzinárodný geofyzikálny rok z roku 1957, jednu známku z emisie Československé kúpele z roku 1958, jednu známku z emisie Vývoj výroby automobilov v Československu z roku 1958, päť známok z emisie 10. výročie TANAPu z roku 1959, jednu známku z emisie Svetová poštová výstava poštových známok PRAGA 1962 z roku 1961, jednu známku z emisie Cudzinecký ruch v Československu z roku 1964, jednu známku z emisie Rekreácia ROH z roku 1964, tri známky z emisie Horské vtáctvo z roku 1965, jednu známku z emisie leteckých známok z roku 1967, jednu známku z emisie XXIII. Medzinárodný geologický kongres z roku 1968, jednu známku z emisie Umenie z roku 1968, šesť známok z emisie Tatranský národný park 1949 - 1969 z roku 1969, štyri známky z emisie Majstrovstvá sveta v lyžovaní - Vysoké Tatry 1970, jednu samostatnú známku 50 rokov organizovaného horolezectva z roku 1971, jednu známku z emisie 75. výročie Československého olympijského výboru, XI. Zimné olympijské hry Sapporo a XX. olympijské hry Mníchov z roku 1971, jednu známku z emisie 25. výročie vzniku horskej služby z roku 1979, jednu známku z emisie Rekreácia ROH z roku 1981, samostatnú známku 25. Medzinárodný výstup mládeže na Rysy z roku 1981, jednu známku z emisie Ochrana prírody - chránené cicavce z roku 1990 a jednu známku z emisie Krásy našej vlasti z roku 1991.

Okrem poštových známok autor približuje aj príležitostnú poštovú celinovú obálku, ktorá vyšla pri príležitosti zasadnutia Medzinárodnej asociácie horských záchranných služieb IKAR-CISA a VI. lavínovej konferencie v Československu v roku 1974.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkachSlovenská republika


V tejto časti autor približuje všetky poštové známky vydané počas existencie Slovenskej republiky od roku 1993 až do uzávierky rukopisu knihy v roku 2009, na ktorých sa objavujú tatranské motívy. Celkovo zobrazuje a podrobne popisuje 15 poštových známok, ktoré zobrazujú 15 rôznych pohľadov na Vysoké Tatry a ich vrcholy a prírodné krásy: tri známky z emisie Dravé vtáky z roku 1994, jednu známku z emisie Ochrana prírody z roku 1996, tri známky z emisie Krásy našej vlasti z roku 1996, samostatnú známku s dvomi kupónmi 19. Svetová zimná univerziáda a 4. EYOD z roku 1999, dvojicu známok v sútlači v upravenom tlačovom liste z emisie EUROPA: Tatranský národný park z roku 1999, samostatnú známku EUROPA 2001: Studenovodský vodopád z roku 2001, samostatnú výplatnú známku Kežmarok z roku 2002, jednu známku v sútlači v hárčekovej úprave z emisie Ochrana prírody z roku 2001, jednu známku z emisie Technické pamiatky z roku 2004 a samostatnú známku z emisie Osobnosti - Maša Haľamová z roku 2008.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkachAko vzniká poštová známka


V tejto časti autor približuje proces vzniku poštovej známky ilustrovaný návrhom, prípravou a tlačou slovenskej poštovej známky Kamzík vrchovský tatranský z roku 1996. Jej autorom výtvarného návrhu je V. Machaj, líniovej rozkresby M. Činovský a rytcom F. Horniak. Súčasťou textu je aj vysvetlenie podstaty tlače poštových známok a podrobnejšie tlačových techník oceľotlače (vrátane vyobrazenia oceľovej platne so zrkadlovo obrátenou rytinou poštovej známky) a hĺbkotlače, ktorými je táto známka vytlačená.

Rastislav Ovšonka: Tatranské motívy na poštových známkachZhrnutie


Krásne graficky spracovaná obrazová knižná publikácia Rastislava Ovšonku: Tatranské motívy na poštových známkach prináša podrobne spracovaný prehľad známok s tatranskými motívmi a ich tematickým a filatelistickým popisom, doplneným o niektoré dôležité reálie súvisiace so známkami samotnými alebo s ich autormi, prípadne okolnosťami ich vzniku.

Kniha svojim spracovaním a záberom významne prispieva k propagácii zbierania poštových známok, ukazujúc tematický pohľad na jediné slovenské veľhory Vysoké tatry a ich krásy. Tým sa stáva nielen vhodným doplnkom pre zberateľov ale aj vhodným darčekom pre nezberateľov a širokú verejnosť.

_________ . _________


Komentáre a názory ku knihe Tatranské motívy na poštových známkach:


... Ak túto zaujímavú knihu máte, prosím, napíšte vám svoje postrehy a názory. Isto zaujmú aj ostatných záujemcov a zberateľov.


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 12. 2022 08:14 Post a comment

R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS

R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS
R. Ovšonka: TATRA MOTIFS ON POSTAGE STAMPS
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.