Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2   Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Časopis a snem - Zdeněk Baliga - šéfredaktor Slovenskej filatelieInformácie z vedenia


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF

» » Kostlivec v skrini, Čo s ním? - Otvorený list Rady ZSF členom ZSFTeritoriálna filatelia


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal Zika

» » Tokajský priesek, zúbkovanie z Vranova? - Pavol Lazar

» » Revolučné lokálne pretlače Rimavská Sobota - Michal Zika

» » Predstavte si...

» » Víme určit typ? - Jaroslav StejskalPoštová história


» » Poštový úrad Kacvin? - Miroslav BachratýSlovenská známka


» » Špecializácia poštových známok Veľká noc a Vianoce 2018 (1. časť) - Miroslav Gerec

» » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (1. časť) - Jozef DžubákZnalecká činnosť


» » Nový padělek na rakouské emisi 1858/59 - Jan Pelikán

» » Vyznať sa v zúbkovaní sa oplatí! - Bohumil SynekVýstavy


» » Propagačná výstava na BZD v InchebeSpoločenská kronika


» » Pavol Lazar členom najprestížnejšieho spoločenstva svetovej filatelie

» » Opustil nás Jaroslav TomandlInzercia
Katalóg slovenských poštových známok 2022 - II. štvrťrok
» » Medzinárodné odpoveďky - Ján Dobrovolský

» » Klub filatelistov v Michalovciach má 83 rokov - Ján Dobrovolský
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.
Related articles (2):

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/3New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/3
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 15. 08. 2022 11:11 Post a comment

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.