Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata

The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata

The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata

The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata   Reportage of the Slovak National Commissioner from the International Philatelic Exhibition HUNFILA 2015 in Tata, Hungary.


Absolútny úspech česko-slovenskej filatelie na medzinárodnej výstave HUNFILA 2015 Tata

– Veľká medzinárodná cena pre Slovensko, veľká národná cena pre Česko!Najväčší medzinárodný úspech slovenskej filatelie – vyhrali sme medzinárodnú veľkú cenu výstavy HUNFILA 2015!

Po výstave HUNFILA 2014 v Debrecíne, kde sme ako slovenskí vystavovatelia dosiahli najviac zlatých medailí počas histórie samostatného Slovenska, sa v dňoch 26. - 28. júna uskutočnila tohtoročná Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015 Tata, kde sa zrodil najväčší medzinárodný úspech slovenskej filatelie – Vojtech Jankovič získal medzinárodnú veľkú cenu HUNFILA 2015. Jeho tematický exponát s názvom My life as a bicycle (Môj život ako život bicykla) s 93 bodmi získal veľkú zlatú medailu ako najvyššie ohodnotený exponát celej výstavy a získal aj Grand Prix International HUNFILA 2015 s osobitnou cenou! Tento výsledok je o to cennejší a zaujímavejší, že po prvý raz v 87-ročnej histórii národných výstav v Maďarsku zvíťazil tematický exponát.


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015


Ostatní vystavovatelia zo Slovenska taktiež dosiahli veľmi dobré výsledky. Ladislav Fekete získal už druhýkrát taktiež veľkú zlatú medailu s exponátom Das k. und k. Flugwesen im I. Weltkrieg (R.-Uh. letectvo v 1. svetovej vojne) v triede aerofilatelie s 90 bodmi a osobitnou cenou a jeho druhý exponát s názvom Die k. und k. Kriegsmarine im I. Weltkrieg (R.-Uh. loďstvo v 1. svetovej vojne) získal zlatú medailu s 85 bodmi.

Najväčší počet – až tri veľmi kvalitné exponáty vystavoval Martin Jurkovič z Bratislavy, ktorý za svoj exponát Postal stationeries of Carpatho-Ukraine 1944-1945 (Poštové celiny Zakarpatskej Ukrajiny 1944-1945) získal 88 bodov a zlatú medailu aj s osobitnou cenou. Ďalšie jeho exponáty v triede poštovej-histórie taktiež dosiahli vynikajúce výsledky: Postal History of Carpatho-Ukraine 1938-1944 (Poštová história Zakarpatskej Ukrajiny 1938-1944) získal ocenenie 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu a exponát Field Post of Carpatho-Ukraine 1918-1920 (Poľná pošta Zakarpatskej Ukrajiny 1918-1920) získal 75 bodov a pozlátenú medailu, pričom druhý exponát bol pred rokom hodnotený vyššie. Aj to značilo, že oproti predošlému roku tentokrát vystavené exponáty predstavovali absolútne špičky štátov strednej Európy.

Peter Osuský, známy zberateľ športovej tematiky, dostal trocha prekvapivo len 79 bodov a pozlátenú medailu za exponát First modern sport stamps of the World (Prvé moderné športové známky sveta) a 74 bodov a veľkú striebornú medailu za predvedenie ich poštového použitia - pre mňa prekvapivo málo vzhľadom k tomu, že sa jednalo zároveň aj o prvé maďarské športové známky!

Jeho zberateľský kolega Marian Lindner za svoj medzinárodne prvýkrát predstavovaný exponát Fencing (Šerm) získal 72 bodov a veľkú striebornú medailu, ktorá po prepracovaní určite dosiahne vyššie ohodnotenie.

Dlhoročný komisár za Slovensko - môj predchodca Otto Piszton získal za svoj exponát Perfiny Maďarska 80 bodov a veľkú pozlátenú medailu.

Péter Csicsay, ako komisár výstavy za SR, som vystavoval po prvýkrát exponát Magyar díjkiegészített díjjegyes levelezőlapok használata 1900-1918 (Používanie dofrankovaných maďarských celinových lístkov 1900-1918), ktorý získal 85 bodov a zlatú medailu. Ako obyvateľ mesta Komárno/Komárom som za svoj druhý vystavený exponát s názvom Komárom vármegye postatörténet 1867-1876 (Poštová história župy Komárom 1867-1876) získal 77 bodov.

Český filatelista - rodák zo Štúrova - Peter Severín získal za exponát poštovej histórie týkajúci sa územia dnešného Slovenska s názvom Verwendung der Briefmarken und Abstempelungen der Österreichische Post auf dem Gebiet der heutigen Slowakischen Republik 1850-1867 veľkú národnú cenu výstavy s 91 bodmi a osobitnou cenou!

Česká filatelia zaznamenala okrem tohto fantastického ocenenia aj ďalšie vynikajúce výsledky: Vít Vaníček získal taktiež s 90 bodmi veľkú zlatú cenu, Milan Černík získal s 85 bodmi zlatú medailu, Jiří Sedlák získal 72 bodov a striebornú medailu, Gabriela Soukupová získala 68 bodov a striebornú medailu, Antonín Mojšl 85 bodov a zlatú medailu.

Zatiaľ nikdy sa nestalo, a to ani počas existencie Československa, aby z filatelistickej výstavy zo zahraničia obidve najvyššie ocenenia výstavy putovali na naše územie!

Pre budúci rok, keď bude Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016 v meste Szombathely, bola latka položená veľmi vysoko, no ja verím, že podobné fantastické výsledky sa nám ešte podarí získať!Krátke video zo slávnostného palmáre - cenu za Vojtech Jankoviča preberá slovenský národný komisár Péter Csicsay:Zopár fotografií zo slávnostného palmáre a prehliadky medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015:

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015   Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2015


Kompletné výsledky (palmáre) medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015:

PDF dokument Palmares of the HUNFILA 2015 – TATA International Stamp Exhibition.Ďalšie informácie a fotografie z medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2015 v Tate nájdete na internetovej stránke: Bélyegvilág - Filatéliai és Numizmatikai Szemle - HUNFILA Microsite
Author: Péter Csicsay
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 09. 2015 19:40 Post a comment

The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata

The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata
The absolute success of Czech-Slovak philately at the international exhibition HUNFILA 2015 Tata
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.