Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
International Peace Marathon in Košice

International Peace Marathon in Košice

International Peace Marathon in Košice

International Peace Marathon in Košice


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
International Peace Marathon in Košice   Overview of postal and philatelic materials published for the International Peace Marathon in Košice.


OBSAH:

» Medzinárodný maratón mieru v Košiciach - krátka história

» Medzinárodný maratón mieru v Košiciach - filatelistické materiály

» » ČESKOSLOVENSKO

» » » Poštové známky a súvisiace materiály

» » » Príležitostné pečiatky

» » » Súkromné (nepoštové) prítlače

» » » Pohľadnice

» » SLOVENSKO

» » » Poštové známky a súvisiace materiály

» » » Príležitostné pečiatky

» » » Odtlačky výplatných strojov (OVS a DEKVS)

» » » Súkromné (nepoštové) prítlače

» 6. Majstrovstvá sveta v polmaratóne v Košiciach - filatelistické materiály

» » SLOVENSKO

» » » Poštové známky a súvisiace materiály

» » » Príležitostné pečiatky

» Použité zdroje (referencie)


Medzinárodný maratón mieru v Košiciach - krátka história


Písal sa rok 1896, keď v meste Atény boli obnovené novodobé Olympijské hry. Vrcholom týchto hier bol beh medzi mestom Maratón a Atény, ktorý sa bežal 10. apríla. V Grécku mal tento beh veľkú úctu, čo potvrdil víťazstvom grécky bežec Spyridon Louis - jeden z osemnástich, ktorí boli na štarte. Vzdialenosť maratónskeho behu v tom čase ešte nebola ústálená.

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Ako rozhodujúca sa ukázala dĺžka 42,195 km (26 míľ a 385 yardov). Prvýkrát ju na olympijských hrách v Londýne zabehol 24. 7. 1908 taliansky bežec Dorando Pietri, avšak pre neprípustnú pomoc od inej osoby, konkrétne od rozhodcov tesne pred cieľom na dráhe olympijského štadióna, bol diskvalifikovaný. V cieli bol uznaný za prvého americký bežec John Joseph Hayes. Tento pamätný beh dal svetu konštantnú dĺžku maratónskemu behu, ktorú ustanovila Medzinárodná atletická federácia (IAAF) v roku 1924 a ktorá sa už od roku 1924 na olympijských hrách nemenila.

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach alebo Košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete (po Bostonskom a Yonkerskom maratóne) spomedzi tých, ktoré sa usporadúvajú dodnes. Myšlienka košického maratónu skrsla v hlave Vojtecha Bukovského v roku 1924 na tribúne parížskeho štadióna v Colombes, kde práve prebiehali olympijské hry.

Medzinárodný maratón mieru Košice

Už 31. augusta 1924 usporiadal Košický atletický klub pokusný beh na 30 km, zároveň sa konali cyklistické preteky, atletické preteky a hádzaná žien. Bola to príprava na beh, ktorý meral 42 kilometrov a 195 metrov. Prvý maratónsky beh pod názvom Slovenský maraton (v týchto časoch sa používalo slovo "maraton" ešte bez dĺžňa na o) sa bežal 28. októbra 1924. Odvtedy štartuje každoročne s výnimkou rokov 1938 a 1940. Ženská kategória bola pridaná v roku 1980.

Trať maratónu je rovinatá. V súčasnosti sa bežia dva okruhy v historickom a širšom centre mesta - po asfaltových, resp. kamenných cestách s absolútnym vylúčením dopravy. V minulosti viedla trať nasledovne:

» 1924: Turňa - Košice

» 1925: Košice - Šebastovce - Košice (so štartom a cieľom v rekreačnej oblasti Anička)

» 1926 - 1950: Košice - Seňa - Košice

» 1951: Košice - Lemešany - Košice

» 1952: Prešov - Košice

» 1953 - 1988: Košice - Seňa - Košice

» 1989: mestský okruh so štartom na Čermeľskej ceste a s cieľom na štadióne Lokomotívy

» 1990 - 1996: mestský okruh so štartom aj cieľom na námestí Maratónu mieru

» Od 1997: mestský okruh so štartom a cieľom pred hotelom Hilton (predtým Slovan) na Hlavnej ulici


V dlhej histórii Medzinárodného maratónu mieru sa postavilo na štart mnoho významných bežcov a bežkýň, ktorí dosiahli významné športové úspechy, viacerí dokonca s víťazstvami v maratónskom behu na olympijských hrách. Niektorých vieme dokumentovať priamo filatelistickými materiálmi.

V roku 1931 zvíťazil argentínsky bežec Juan Carlos Zabala, ktorý rok na to vyhral maratónsky beh na Olympijských hrách v Los Angeles 1932.

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice


Ďalším prominentným účastníkom bol legendárny etiópsky bežec Abebe Bikila, ktorý sa stal víťazom Medzinárodného maratónu mieru v roku 1961. Túto skutočnosť pripomína príležitostná pečiatka z roku 2011 textom: "50. VÝROČIE LEGENDÁRNEHO VÍŤAZSTVA ABEBE BIKILU".

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Keďže Abebe Bikila je, okrem iných úspechov, aj dvojnásobný olympijský víťaz v maratóne z Ríma 1960 a Tokia 1964, je táto pečiatka tematicky vhodná aj pre zberateľov olympijských hier. A nielen to! V roku 1970 Abebe Bikila súťažil - v Anglicku počas liečenia z následkov fatálnej dopravnej nehody, pri ktorej takmer celý ochrnul a neskôr na jej následky zomrel - v ľukostreľbe a stolnom tenise na tzv. Stoke Mandeville Games v Londýne - športových súťažiach telesne postihnutých, ktoré sa stali predchodcom Paralympijských hier. V oboch športoch súťažil aj v roku 1971 na hrách telesne postihnutých športovcov v Nórsku a víťazne sa zúčastnil súťaže psích záprahov.


Späť na obsah stránky


Medzinárodný maratón mieru v Košiciach - filatelistické materiály


Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má bohatú nielen športovú ale aj filatelistickú (a zberateľskú) históriu. Na pošte Košice 1 bolo používaných mnoho príležitostných pečiatok, vydaných viacero príležitostných pohľadníc a dokonca Československá a Slovenská pošta vydali v rokoch 1956 a 1980, resp. v roku 2014 aj príležitostné poštové známky.


ČESKOSLOVENSKO


Poštové známky a súvisiace materiály


Československá pošta vydala 9. 8. 1956 príležitostnú poštovú známku Medzinárodný maratón mieru Košice 1956 v nominálnej hodnote 80 h.

Výtvarný návrh: Anna Podzemná-Suchardová, Autor rytiny: Jiří Švengsbír, náklad: 3 315 000 ks, zúbkovanie: RZ 11 ¾ : 11 ¼, tlačová forma: 2 × 50 známok, tlačový list: 5 x 10 známok, tlačová technika: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou.

Katalógové číslo: Pof. 901.

Obrazový motív: Skupina piatich bežcov.

Textový motív: MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU / KOŠICE 1956

K známke vyšla obálka prvého dňa vydania (FDC).

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Československá pošta vydala 29. 1. 1980 príležitostnú poštovú známku 50. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v nominálnej hodnote 50 h.

Výtvarný návrh: Igor Rumanský, Autor rytiny: Jan Mráček, náklad: 6 235 000 ks, zúbkovanie: RZ 11 3 : 11 1, tlačová forma: 2 × 50 známok, tlačový list: 5 x 10 známok, tlačová technika: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou, papier: fl1.

Pof. 2422.

Obrazový motív: Skupina bežcov, na pozadí symbolická mierová holubica s ratolesťou v zobáčiku.

Textový motív: MEDZINÁRODNÝ / MARATÓN / MIERU / KOŠICE 1924 1980

K známke vyšla obálka prvého dňa vydania (FDC) a príležitostný tlačový list.

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


U tejto poštovej známky je známa jedna výrazná typická dosková chyba (DCH 33/2 - vodorovná čiarka nad prvým písmenom E v názve štátu) a jedna výrazná dosková odchýlka (DO 40/1 - za hlavou 3. bežca chýba modrá farba). Obe sú hľadané, použitie na nefilatelisticky motivovanej celistvosti je vzácne.

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice


Medzinárodný maratón mieru Košice

Okrajová zvislá trojpáska známok 50. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, horná známka s typickou doskovou odchýlkou DO 40/1.


Medzinárodný maratón mieru Košice

Celistvosť so známkou 50. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach s typickou doskovou odchýlkou DO 40/1.

Späť na obsah stránky


Príležitostné poštové pečiatky


Prvá príležitostná pečiatka k Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach bola používaná v roku 1937, ďalšia nasledovala po II. svetovej vojne hneď v roku 1945. Po nej nasledovala každý rok ďalšia - s výnimkou roku 1968 - až do roku 1992. Zaujímavosťou je rok 1952, keď sa používali dve príležitostné pečiatky: na štarte v Prešove a v cieli v Košiciach.

Prehľad pečiatok ukazuje postupnú zmenu názvu od pôvodného "Slovenský maraton", cez "Slovenský maraton - Maraton slobody", "Medzinárodný maratón slobody", "Medzinárodný maratón" až po dnešný názov "Medzinárodný maratón mieru", ktorý bol po prvý raz použitý v roku 1951.

Prvé pečiatky nemali obrazový motív, v ďalších bol použitý viackrát pozmenený motív bežca. Posledné československé príležitostné pečiatky zobrazovali logo MMM a symboliku mieru.

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Medzinárodný maratón mieru Košice


Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice


V rokoch 1977, 1981 a 1982 sa príležitostná pečiatka používala po dva dni: 1. 10. 1977 a 2. 10. 1977, 3. 10. 1981 a 4. 10. 1981, 2. 10. 1982 a 3. 10. 1982

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Späť na obsah stránky


Súkromné (nepoštové) prítlače


Na poštovú propagáciu podujatia si organizátori a "spriaznené" organizácie nechali vyhotoviť rôzne propagačné prítlače na obálky a iné príležitostné (poštové) tlačoviny. Tie určené na poštové použitie sú najvzácnejšie riadne poštou prepravené a správne vyfrankované so zodpovedajúcou príležitostnou pečiatkou (a v zodpovedajúcej kvalite).

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Dve rôzne súkromné (nepoštové) prítlače na obálkach k Propagačnej výstave poštových známok k 57. Medzinárodnému maratónu mieru 1987, ktorá sa konala v Dome kultúry ROH VSŽ v Košiciach 4. - 11. októbra 1987 - čisté obálky bez poštového použitia.


Späť na obsah stránky


Pohľadnice


Na propagáciu podujatia bolo vydaných viacero čiernobielych a farebnuých propagačných pohľadníc a obrazových lístkov. Najhodnotnejšie sú riadne poštou prepravené a správne vyfrankované so zodpovedajúcou príležitostnou pečiatkou (a v zodpovedajúcej kvalite).

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostná pohľadnica s vyobrazením trasy Slovenského maratónu v Košiciach (Slov. marathon Košice) vydaná Košickým atletickým klubom K. A. C. 1903 k XIV. Slovenskému maratónu 1937 v Košiciach - riadne poštou prepravená ako tlačivo so správnou frankatúrou 20 halierov a príležitostnou pečiatkou XIV. SLOVENSKÝ MARATON (KOŠICE 1 - 28.X.1937-10).Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostný poštový lístok bez natlačenej známky s vyobrazením bežcov v uliciach Košíc (pravdepodobne z niektorého z predchádzajúcich ročníkov maratónu) vydaný k XVIII. Medzinárodnému maratónu slobody 1948 v Košiciach - riadne poštou prepravený so správnou frankatúrou 1,50 Kčs a príležitostnou pečiatkou XVIII. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN SLOBODY (KOŠICE 1 - 28.X.1948).Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostná pohľadnica s vyobrazením bežcov v uliciach Košíc (pravdepodobne z niektorého z predchádzajúcich ročníkov maratónu) vydaná firmou WIKO Košice k XIX. Medzinárodnému maratónu slobody 1949 v Košiciach - riadne poštou prepravená so správnou frankatúrou 1,50 Kčs a príležitostnou pečiatkou XIX. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN SLOBODY (KOŠICE 1 - 23.X.1949).Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostná pohľadnica s vyobrazením víťazov s predchádzajúcich ročníkov (1946 - Mikko Hietanen (Fínsko), 1947 - Charles Heirendt (Luxembursko), 1948 - Gösta Leandersson (Švédsko)) vydaná firmou WIKO Košice k XIX. Medzinárodnému maratónu slobody 1949 v Košiciach - riadne poštou prepravená so správnou frankatúrou 3,00 Kčs do zahraničia a príležitostnou pečiatkou XIX. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN SLOBODY (KOŠICE 1 - 23.X.1949).Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostná pohľadnica s vyobrazením bežcov na ceste (pravdepodobne z niektorého z predchádzajúcich ročníkov maratónu) vydaná k XXV. Medzinárodnému maratónu slobody 1955 v Košiciach - poštou neprepravená so správnou frankatúrou 30 hal a príležitostnou pečiatkou PREBOR REPUBLIKY / XXV. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN SLOBODY (KOŠICE 1 - 16.X.1955) - tzv. pečiatka z ochoty. Na adresnej strane je vlastnoručný podpis víťaza XXV. Medzinárodného maratónu mieru 1955, švédskeho vytrvalca Everta Nyberga.

Švéd Evert Nyberg získal broznovú medailu na 5000 metrov na Majstrovstvách Európy v ľahkej atletike v roku 1946. Okrem toho za zúčastnil troch letných olympijských hier: v roku 148 pretekal na 5000 metrov a v rokoch 1956 a 1960 v maratóne s najlepším výsledkom - 8. miestom v roku 1956.Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Príležitostná pohľadnica s vyobrazením sochy maratónskeho bežca s vavrínovou ratolesťou a bežcov v uliciach Košíc (pravdepodobne z niektorého z predchádzajúcich ročníkov maratónu) vydaná Vydavateľstvom ŠPORT, Bratislava k 59. Medzinárodnému maratónu slobody 1989 v Košiciach - riadne poštou prepravená so správnou frankatúrou 50h a príležitostnou pečiatkou 59. MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU (KOŠICE 1 - 1. 10. 1989) + strojová pečiatka 040 02 KOŠICE 2 - 1. 10. 1989.


Späť na obsah stránky


SLOVENSKO


Poštové známky a súvisiace materiály


Slovenská pošta vydala 5. 10. 2014 príležitostnú poštovú známku 90 rokov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v nominálnej hodnote 0,45 €. Výtvarný návrh: Peter Uchnár, náklad: 540 000 ks, tlačová forma: 2 × 54, tlačový list: 6 x 9 známok, tlačová technika: ofset, Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Pof. 571.
Obrazový motív: Dve skupiny bežcov tvoriace číslice 9 a 0.
Textový motív: MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU / KOŠICE 1924 - 2014

K známke vyšla obálka prvého dňa vydania (FDC) a oficiálny pamätný list Slovenskej pošty, a.s.

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Späť na obsah stránky


Príležitostné poštové pečiatky


Slovenská pošta kontinuálne pokračuje v každoročnom používaní príležitostných pečiatok k Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach. Dokonca prvá príležitostná pečiatka v roku 1993 bolo totožná s tou používanou v roku 1992.

Všetky pečiatky až do roku 2016 zobrazovali oficiálne logo Medzinárodného maratónu mieru: tri písmená MMM a mierová holubica, od roku 2001 so zakomponovaným letopočtom prvého ročníka 1924. Okrem toho na väčšine pečiatok sa objavil buď jeden alebo skupina bežcov, na niektorých je zobrazená socha maratónskeho víťaza v Košiciach.

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
Medzinárodný maratón mieru Košice
 

Späť na obsah stránky


Odtlačky výplatných strojov (OVS a DEKVS)


Zatiaľ nepoznáme odtlačky výplatných strojov, ktoré by boli priamo venované Medzinárodnému maratónu mieru. Existujú však minimálne dva modré DEKVS Košického samosprávneho kraja (licenčné čísla 82197 a 90945), ktoré naň odkazujú nepriamo a to uvedením názvu v adrese: Námestie Maratónu mieru.

Medzinárodný maratón mieru Košice - Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Späť na obsah stránky


Súkromné (nepoštové) prítlače


Na poštovú propagáciu podujatia si organizátori a "spriaznené" organizácie nechali vyhotoviť rôzne propagačné prítlače na obálky a iné príležitostné (poštové) tlačoviny. Tie určené na poštové použitie sú najvzácnejšie riadne poštou prepravené a správne vyfrankované so zodpovedajúcou príležitostnou pečiatkou (a v zodpovedajúcej kvalite).

Medzinárodný maratón mieru Košice - Súkromná (nepoštová) prítlač na poštovom lístku

Súkromná (nepoštová) prítlač na poštovom lístku k 64. Medzinárodnému maratónu mieru 1994 (70 rokov 1924 - 1994) - nepoužitý poštový lístok s príležitostnou poštovou pečiatkou.


Späť na obsah stránky


6. Majstrovstvá sveta v polmaratóne v Košiciach - filatelistické materiály


Ku MMM môžeme priradiť aj 6. Majstrovstvá sveta v polmaratóne, ktoré sa v roku 1997 bežali v Košiciach ako súčasť MMM. K týmto majstrovstvám vydala Slovenská pošta príležitostnú poštovú známku a bola používaná príležitostná poštová pečiatka.


SLOVENSKO


Poštové známky a súvisiace materiály


Slovenská pošta vydala 5. 10. 2014 príležitostnú poštovú známku 6. Majstrovstvá sveta v polmaratóne - Košice 1997 v nominálnej hodnote 9 Sk. Výtvarný návrh: Igor Piačka, Autor rytiny: Bohumil Šneider, náklad: 1 670 000 ks, tlačová forma: 2 × 50, tlačový list: 10 x 5 známok, tlačová technika: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou, Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Pof. 131.
Obrazový motív: Dvaja bežci v cieli, v pozadí dominanty Košíc.
Textový motív: KOŠICE 1997 / IAAF / 6. MAJSTROVSTVÁ SVETA V POLMARATÓNE

K známke vyšla obálka prvého dňa vydania (FDC) a oficiálny nálepný list Slovenskej pošty, a.s.

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice


Späť na obsah stránky


Príležitostné poštové pečiatky


Medzinárodný maratón mieru Košice

Medzinárodný maratón mieru Košice

Celinová obálka so súkromnou (neoficiálnou) prítlačou oficiálneho loga 6. Majstrovstiev sveta v polmaratóne - riadne poštou prepravená so správnou frankatúrou 8 Sk expres letecky a príležitostnou pečiatkou 6. IAAF / VSŽ MAJSTROVSTVÁ SVETA V POLMARATÓNE 1997 v modrej farbe (KOŠICE 1 - 4. 10.1997) + denný pečiatka 040 01 KOŠICE 1 - 4.10.97 - 12Späť na obsah stránky


Použité zdroje (referencie)


[MMM] Medzinárodný maratón mieru (oficiálna stránka)

[Filaso] Filaso … aneb filatelisté sobě (Česká republika)

[POFIS] POFIS – Poštová filatelistická služba

[Wikipedia] Medzinárodný maratón mieru (Wikipedia - otvorená internetová encyklopédia)


Späť na obsah stránky
Related materials (30):

Postage Stamp 90 years of the International Kosice Peace MarathonPostage Stamp
90 years of the International Kosice Peace Marathon
Postage Stamp 6th World Championship in the Half Marathon - Košice 1997Postage Stamp
6th World Championship in the Half Marathon - Košice 1997
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2023Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2023
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2022Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2022
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2021Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2021
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2020Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2020
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2019Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2019
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2018Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2018
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2017Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2017
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2016Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2016
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2015Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2015
Commemorative Postmark Kosice Peace Marathon 2014Commemorative Postmark
Kosice Peace Marathon 2014
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2013Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2013
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2012Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2012
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2011Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2011
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2010Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2010
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2009Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2009
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2008Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2008
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2007Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2007
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2006Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2006
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2005Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2005
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2004Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2004
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2003Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2003
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2002Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2002
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2001Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2001
Commemorative Postmark International Peace Marathon 2000Commemorative Postmark
International Peace Marathon 2000
Commemorative Postmark International Peace Marathon 1999Commemorative Postmark
International Peace Marathon 1999
Commemorative Postmark International Peace Marathon 1998Commemorative Postmark
International Peace Marathon 1998
Commemorative Postmark Half Marathon World Championships 1997Commemorative Postmark
Half Marathon World Championships 1997
Commemorative Postmark International Peace Marathon 1997Commemorative Postmark
International Peace Marathon 1997Author: Vojtech Jankovič, Peter Lakata
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 05. 2019 12:40
Updated: 29. 09. 2023 23:55 Post a comment

International Peace Marathon in Košice

International Peace Marathon in Košice
International Peace Marathon in Košice
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.