Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna

Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna

Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna

Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna   Evaluation of Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna.


V dňoch 18. - 21. septembra 2008 sa uskutočnila tradičná medzinárodná filatelistická výstava WIPA 2008, tentokrát ako plnohodnotná FEPA výstava s uznaním FIP.
Národným komisárom Slovenska bol Miroslav Bachratý, ktorý zabezpečil účasť 6 exponátov zberateľov zo Slovenska (1x trieda tradičnej filatelie, 2x trieda poštovej histórie, 1x trieda celín, 1x trieda námetovej filatelie a 1x otvorená trieda). Po zvážení vysokej kvality exponátov z celého sveta môžeme konštatovať, že naše exponáty obstáli veľmi dobre, i keď niektoré sa na výstaveho takejto úrovne objavili po prvý raz. Veď získať veľkú pozlátenú medailu, ako sa to podarilo P. Csicsayovi a pozlátenú medailu, ako sa to podarilo O. Földesovi na FEPA výstave v silnej celosvetovej konkurencii, nie je maličkosť. Obom ako aj ostatným autorom vystavených exponátov preto môžeme zablahoželať k dosiahnutým bodovým i medailovým oceneniam a zaželať im mnoho vytrvalosti a invencie, aby pokračovali v ich budovaní a aby sme sa mohli s nimi stretnúť aj na ďalšíh domácich i zahraničných výstavách.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Péter Csicsay Poštová história Komárna Poštovej histórie Veľká pozlátená 88
Ondrej Földes Slovensko 1939 - 1945 Tradičnej filatelie Pozlátená 81
Otto Piszton Perfiny Madarska Poštovej histórie Veľká strieborná 76
Jozef Sobihard Československé poštové lístky TGM Celín Postriebrená 68
Igor Banás Jazdecký a dostihový šport Námetovej filatelie Postriebrená 67
Alexander Urminský Mlyny Orvorená trieda ... ...


Poznámka k otvorenej triede:

Podľa vyjadrenie slovenského komisára M. Bachratého, exponát A. Urminského (Mlyny) vystavený v otvorenej triede nedostal žiadne bodové hodnotenie, medailu ani diplom, dokonca nebol ani hodnotený, lebo otvorená trieda nebola na tejto výstave hodnotená (stále nepatrí medzi štandardné výstavné triedy). Špeciálna porota vybrala tri najlepšie exponáty, ktoré dostali nejaké ceny.


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 09. 2008 23:00 Post a comment

Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna

Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna
Slovak exhibits at the philatelic exhibition WIPA 2008 in Vienna
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.