Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2


Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2   Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2017/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2017/2


Úvodník    
Finančná situácia v našom zväze ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 3. 6. 2017 ..... 5
Štatút Novinkovej služby Zväzu slovenských filatelistov ..... 6
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2017 ..... 6
Inaugurácia v Lietave ..... 9
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2017 ..... 10
 
Výstavy    
Európska filatelisticka výstava FINLANDIA 2017 - správa národného komisára ..... 14
Výstava poštových známok 6. Dni filatelie Petrovca ..... 18
Dva šafrany na poli filatelie ..... 19
 
Naša mládež    
Niečo zo seminára vedúcich krúžkov mladých filatelistov, konaného v dňoch 22.4.2017 – 23.4.2017 v Lietave ..... 20
Požiadavky pri tvorbe tematického mládežníckeho exponátu ..... 21
 
Literatúra a recenzie    
Richard Lettrich: Filatelia a filatelisti na Slovensku ..... 23
 
Z klubov a regiónov    
Airbus A 319 v Piešťanoch ..... 24
Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach ..... 26
Slovenská pošta, a.s. – hybridná pošta ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Jubileum s nulou na konci ..... 30
Zatvoril svoj album známok ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2017/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2017/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2017 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 20. 08. 2017 23:33 Poslať komentár

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2017/2
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.