Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3   New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/3:


Úvodník    
Finančná situácia v ZSF ..... 4
Výzva pre KF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 19. až 25. 9. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v III. štvrťroku 2016 ..... 5
Ako sa „rodila“ známka k predsedníctvu v rade európskej únie ..... 10
Trnava uviedla do života novú známku podomového kníhkupca Mateja Hrebendu ..... 13
Príležitostné pečiatky a kašety v III. štvrťroku 2016 ..... 14
Kongres FEPA 2016 ..... 18
 
Naša mládež    
Dni mladých filatelistov v Belušských Slatinách ..... 19
Výsledky filatelistickej olympiády mládeže 2016 ..... 21
 
Výstavy a kongresy    
Medzinárodná filatelistická výstava XII. PETROVEC FILA ..... 22
Aktuálne o analogických pohľadniciach ..... 26
 
Z klubov a regiónov    
Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie ..... 23
Poznámka k výtvarnému návrhu známky J. Jessenius ..... 25
 
Spoločenská kronika    
Ocenenie tvorby Františka Horniaka ..... 26
Smútime za akademickým maliarom Ivanom Schurmannom ..... 26


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 11. 2016 19:52 Post a comment

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/3
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.