Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
Auktion Burda (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobì ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
Exponet Forum NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
Assoziation GEOPHILA - Das Sammeln anhand von Briefmarken Sammelgebieten ASFE Slovakia - Slowakische Gesellschaft für Sammler von Briefmarken Sammelgebiete (SSZZÚ)
Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SÈF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk  Client-Zone: Anmeldung Registrierung   Slovenèina / Slovenština / Slovak / Slowakisch Èeština / Èeština / Czech / Tschechisch Angliètina / Angliètina / English / Englisch  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk

Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb

Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb

Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb


Nemèina / Nìmèina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Beschreibung: Písomná a on-line aukcia Majer & Thraumb (Èeská republika).

Location: internet, INTERNET - Praha (Èeská republika)

Eintrag: Vo¾ný (bezplatný)

Datum: 18. 05. 2013 - 19. 05. 2013

Èas konania:
  • sobota 18. 5. od 8:30.
  • nede¾a 19. 5. od 9:00.
Aukcia Jiøí Majer
 

Aukèný katalóg nájdete na www.czechstamp.com, alebo si objednajte zadarmo na adrese:

Prehliadka aukèných losov:
  • Filatelie Palmovka, Vacínova 3, 180 00 Praha 8, každý utorok - štvrtok 10:00 - 17:00 hod. (iný termín prehliadky je nutné dohodnú emaolom alebo telefonicky).

 Schreiben Sie einen Kommentar

Die TOP philatelistische Aktionen

Die TOP philatelistische Aktionen

Die TOP philatelistische Aktionen
Die TOP philatelistische Aktionen
Allernächste Events

Allernächste Events

Allernächste Events
 

... alle philatelistische Events

Allernächste Events
Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb

Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb
Schriftliche und Online-Auktion Majer & Thraumb
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Je nevyhnutné, aby ste uznali sami seba. Uznanie od ostatných je príjemné, no nepodstatné.

(Wayne W. Dyer)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2017 FilaNotes. Alle Rechte vorbehalten.