Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
Burda Auction (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
Exponet Forum NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
SFA - Slovak Philatelic Academy OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
GEOPHILA Association - collectors of stamp territories around the world ASFE Slovakia - Slovak Society of Collectors of Postage Stamp Territories (SSZZÚ)
Section of Russia stamp territories Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk  Client Zone: Log in Registration   Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch Nemčina / Němčina / German / Deutsch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Ceremonial introduction of the postage stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca

Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca

Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca

Postage Stamp


Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in LevocaPostage Stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca
Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca
Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Postage stamp of the Art emission series depicting the detail of the Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca (1508 – 1517).

Date of Issue: 23. 10. 2017
Face value: 2,60 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Postage stamp engraving: František Horniak
Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 80000
Text motifs: nie je
Pictorial motifs: Madona s dieťatom (detailu z Oltára sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči).

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca (Souvenir sheet format)


Original artwork (1):

Postage Stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca (Original artwork)


Thematic description and context::

Slovensko má mnoho pamiatok z obdobia gotiky. Najviac sú zastúpené v kostoloch v Bardejove a v Levoči. Medzi nimi vyniká jedinečný Oltár sv. Jakuba, hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Svojou výškou 18,62 m (60 levočských stôp) je najvyšším zachovaným gotickým oltárom na svete. Pomerne malé presbytérium zapĺňa od podlahy až po klenbu, a to bez toho, aby stratil svoju ľahkú a vznešenú eleganciu. Naopak, s architektúrou vytvára harmonický celok. Ide o dielo jedinečnej kvality. Geniálne je jeho usadenie do pomerne malého presbytéria kostola, geniálna je jeho geometrická harmónia – je vytvorený na základe sústavy trojuholníkov a kružníc – a geniálna na ňom je aj skutočnosť, že napriek tomu, že na ňom pracovali viacerí umelci rezbárskej dielne Majstra Pavla z Levoče, všetky jeho časti – počnúc významnými sochami až po najmenšie dekorácie – sú vyhotovené na vysokej úrovni, a to ako z rezbárskej, tak aj z maliarskej či pozlacovacej stránky. Vznikol pravdepodobne v rokoch 1508 – 1517, keď bol dokončený pozlátením a výmaľbou. Jeho autorom je Majster Pavol z Levoče, umelec, o ktorom síce nevieme, odkiaľ do Levoče prišiel, ale vieme, že tu žil a pracoval najmenej od roku 1507 do svojej smrti okolo roku 1540. Poznáme aj jeho rodinu. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že Majster Pavol, ktorý bol už renesančným rezbárom – ako to dokazujú jeho ďalšie oltáre, najmä Oltár sv. Jánov v tom istom chráme – tento oltár zhotovil na žiadosť konzervatívnej levočskej mestskej rady v dokonalom gotickom slohu. Ide o dielo jedinečné, nesmierne elegantné a technicky bezchybne spracované. Je šťastím, že sa zachovalo do súčasnosti napriek tomu, že medzičasom Levoča niekoľkokrát celkom zhorela. Ohrozoval ho však črvotoč, ale aj pred ním ho zachránilo reštaurovanie bratmi Kotrbovcami v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. V našej známkovej tvorbe už v minulosti vyšli niektoré detaily tohto oltára (napr. Madona), ale ako celok vychádza až teraz.

Author (source) of the description: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký


Related philatelic materials (1):

Commemorative Postmark Introduction of the postage stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in LevocaCommemorative Postmark
Introduction of the postage stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca

Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2017Issue plan of Slovak postage stamps for 2017

Related events (1):

Ceremonial introduction of the postage stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in LevocaCeremonial introduction of the postage stamp Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in LevocaSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events

TOP Philatelic Events
TOP Philatelic Events
Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events

Forthcoming Philatelic Events
 

... all philatelic events

Forthcoming Philatelic Events
Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca

Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca
Art: Altar of St. Jakob in the Church of St. Jakob in Levoca
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Každý človek je príležitosťou pomôcť a príležitosťou pomoc získať.

(Keith Ferrazzi)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2017 FilaNotes. All rights reserved.